Nyheter

Vi minner om ferdselsforbud 15. april-15. juli

Ferdselsforbudet gjelder i sone C og D. Områdene er skiltet så vidt det er mulig, men du har selv ansvar for å sjekke kartet før du begir deg ut på tur.

Les mer

Familiedag i fjæra

Søndag 10. april ønsket nærmere 300 barn og voksne våren velkommen i Ytre Hvaler nasjonalpark. Kystmuseet Hvaler, Besøkssenteret Ytre Hvaler nasjonalpark og Statens naturoppsyn (Miljødirektoratet) hadde inviterte til aktivitetsdag i Kuvauen for både store og små.

Les mer

Søsterparker

            AAA