Nyheter

Frisk Oslofjord

På den nyåpnede nettsiden til prosjektet Frisk Oslofjord finner du spennende stoff bl.a fra forskningstokt i Ytre Hvaler og Færder nasjonalparker. 

Les mer

Følg merket sel i Oslofjorden

I Oslofjorden finnes det faste bestan­der av steinkobbe - ca. 350 individer i Østfold og 300 dyr i Vestfold.

Les mer

Søsterparker

            AAA          

Vedtak om vern

Ytre Hvaler nasjonalpark ble opprettet 26. juni 2009.

Vernekartet

Verneforskriften

Kongelig resolusjon

Faktaark om Ytre Hvaler nasjonalpark