Nyheter

Vannskuter er forbudt i Ytre Hvaler

Nasjonalparken blir ikke berørt av at vannskuterforskriften er opphevet.

Les mer

Ryddekart marint søppel

Skjærgårdstjenesten på Hvaler står bak det nye ryddekartet for marint søppel. Kartet viser påslagssoner og påslagsområder for marint søppel i Ytre Hvaler nasjonalpark, basert på mange års erfaring med innsamling i ytre Hvaler. Årlig samles 6-9 tonn marint søppel i området.

Les mer

Søsterparker

            AAA