11. januar 2017 gikk startskuddet for et mangeårig program for å styrke kysttorskens eksistens i Ytre Oslofjord.

Dette er et unikt samarbeidsprosjekt: nasjonalparkstyrene i Ytre Hvaler og Færder, fylkeskommunene på begge sider av Oslofjorden, Havforskningsinstituttet, fiskernes organisasjoner, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet.

Målet er å bidra til en livskraftig bestand av denne viktige arten. Regulering av fiske og forbedring av miljøtilstanden står sentralt i arbeidet.

Mer informajon om prosjektet finner du her: https://ferdernasjonalpark.no/kysttorsken/

Brukerundersøkelse for sjøområdene i Ytre Oslofjord

Nyheter

Fjerning av Rosa rugosa i nasjonalparken

Som et ledd i skjøtsel av Ytre Hvaler nasjonalpark bekjempes rynkerose Rosa rugosa flere steder i nasjonalparken hvert år.

Les mer

Bli med og marker nasjonalparkens 10 årsjubileum

7. september på Skjærhalden torg fra kl. 12. 

Les mer

Vedtak om vern

Ytre Hvaler nasjonalpark ble vedtatt 26. juni 2009 ved kongelig resolusjon med Kongen i statsråd. Da ble vernegrensen og verneforskriften vedtatt. I tillegg er regjeringsforedraget viktig. Et faktaark om verneområdet ble også utarbeidet.

Vernekartet

Verneforskriften

Kgl. res

Faktaark om Ytre Hvaler nasjonalpark

 

Søsterparker

            AAA