11. januar 2017 gikk startskuddet for et mangeårig program for å styrke kysttorskens eksistens i Ytre Oslofjord.

Dette er et unikt samarbeidsprosjekt: nasjonalparkstyrene i Ytre Hvaler og Færder, fylkeskommunene på begge sider av Oslofjorden, Havforskningsinstituttet, fiskernes organisasjoner, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet.

Målet er å bidra til en livskraftig bestand av denne viktige arten. Regulering av fiske og forbedring av miljøtilstanden står sentralt i arbeidet.

Mer informajon om prosjektet finner du her: https://ferdernasjonalpark.no/kysttorsken/

Brukerundersøkelse for sjøområdene i Ytre Oslofjord

Nyheter

Krafttak for kysttorsken

Du kan være med! Les vår nye brosjyre om kysttorsk - med brukerundersøkelse!

Les mer

Vannskuter er forbudt i Ytre Hvaler

Bruk av vannskuter er forbudt i nasjonalparken. Det er dessverre stadig noen som ikke overholder reglene for vannskuter.

Les mer

Vedtak om vern

Ytre Hvaler nasjonalpark ble vedtatt 26. juni 2009 ved kongelig resolusjon med Kongen i statsråd. Da ble vernegrensen og verneforskriften vedtatt. I tillegg er regjeringsforedraget viktig. Et faktaark om verneområdet ble også utarbeidet.

Vernekartet

Verneforskriften

Kgl. res

Faktaark om Ytre Hvaler nasjonalpark

 

Søsterparker

            AAA