Nyheter

Forslag til helhetlig plan for Oslofjorden

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet nå utarbeidet et forslag til en helhetlig plan for Oslofjorden.

Les mer

Frisk Oslofjord

Visjonen for prosjektet Frisk Oslofjord er en frisk fjord, rik på friluftsliv og naturopplevelser for kommende generasjoner.

Les mer

Søsterparker

            AAA          

Vedtak om vern

Ytre Hvaler nasjonalpark ble opprettet 26. juni 2009.

Vernekartet

Verneforskriften

Kongelig resolusjon

Faktaark om Ytre Hvaler nasjonalpark