Aktuelt

Vannskuter er forbudt i Ytre Hvaler

Nasjonalparken blir ikke berørt av at vannskuterforskriften er opphevet.

Les mer

Ryddekart marint søppel

Skjærgårdstjenesten på Hvaler står bak det nye ryddekartet for marint søppel. Kartet viser påslagssoner og påslagsområder for marint søppel i Ytre Hvaler nasjonalpark, basert på mange års erfaring med innsamling i ytre Hvaler. Årlig samles 6-9 tonn marint søppel i området.

Les mer

Nei til isopor i havet!

Det er ingenting som flyter så lett og blåser så langt som isopor. Av 1 liter isopor blir det 50 000 små plastkuler. Isopor slås i filler i fjæra og millioner av bitte små plastkuler spres som fristende pellets for fugl og fisk. Dette må stoppes!

Les mer

Vi minner om ferdselsforbud 15. april-15. juli

Ferdselsforbudet gjelder i sone C og D. Områdene er skiltet så vidt det er mulig, men du har selv ansvar for å sjekke kartet før du begir deg ut på tur.

Les mer

Familiedag i fjæra

Søndag 10. april ønsket nærmere 300 barn og voksne våren velkommen i Ytre Hvaler nasjonalpark. Kystmuseet Hvaler, Besøkssenteret Ytre Hvaler nasjonalpark og Statens naturoppsyn (Miljødirektoratet) hadde inviterte til aktivitetsdag i Kuvauen for både store og små.

Les mer

Nytt nasjonalparkstyre er oppnevnt

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre har nå blitt reoppnevnt av Miljødirektoratet.

Les mer

Ny stilling ved Besøkssenter Ytre Hvaler

Hvaler kommune er på jakt etter en naturveileder/sentermedarbeider til å jobbe 50% på Besøkssenter Ytre Hvaler. Søknadsfristen er nå gått ut og aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Les mer

Hummerfiske- og sjøfugljaktsesongen 2015

Høsten er i full gang. På sjøen ligger hummerteinene strødd og soloppgangene akkompagneres av svake smell i det fjerne. Torsdag 1. oktober var det oppstart av årets hummerfiske- og sjøfugljaktsesong.

Les mer

Tverretatlig aksjon mot ulovlig fiske i nasjonalparken

Tirsdag 29. september samarbeidet Politiet, Skjærgårdstjenesten og Statens naturoppsyn om å kontrollere ulovlige fiskeredskaper i og rundt Ytre Hvaler nasjonalpark.

Les mer

Naturveiledning for Hurrød skole

Tirsdag 22. september fikk nasjonalparken besøk av 40 sjetteklassinger fra Hurrød skole. I samarbeid med INSPIRIA Science Center fikk de oppleve Statens naturoppsyns naturveiledningsopplegg «Livet i fjæra».

Les mer

Undring i fjæra

150 mennesker markerte åpningen av FÅ i nasjonalparken