Aktuelt

Ytre Hvaler nasjonalpark 10 år!

Velkommen ut til mange spennende aktiviteter og opplevelser i nasjonalparken!

Les mer

Hvor kommer plasten fra?

2. april besøkte Norsk institutt for vannforskning (NIVA) – i samarbeid med Oslofjorden friluftsråd, Ytre Hvaler nasjonalpark og med hjelp av Skjærgårdstjenesten og Statens naturoppsyn - Akerøya, ytterst i Oslofjorden. Formålet var å samle inn, og prøve å finne opphavet til, den uidentifiserbare plasten.

Les mer

Krafttak for kysttorsken

Du kan være med! Les vår nye brosjyre om kysttorsk - med brukerundersøkelse!

Les mer

Vannskuter er forbudt i Ytre Hvaler

Bruk av vannskuter er forbudt i nasjonalparken. Det er dessverre stadig noen som ikke overholder reglene for vannskuter.

Les mer

Brukerundersøkelse 2018

I sommer ønsker vi å få brukerne av nasjonalparken sin mening om området.

Les mer

Ryddekart marint søppel

Skjærgårdstjenesten på Hvaler står bak det nye ryddekartet for marint søppel. Kartet viser påslagssoner og påslagsområder for marint søppel i Ytre Hvaler nasjonalpark, basert på mange års erfaring med innsamling i ytre Hvaler. Årlig samles 6-9 tonn marint søppel i området.

Les mer

Nei til isopor i havet!

Det er ingenting som flyter så lett og blåser så langt som isopor. Av 1 liter isopor blir det 50 000 små plastkuler. Isopor slås i filler i fjæra og millioner av bitte små plastkuler spres som fristende pellets for fugl og fisk. Dette må stoppes!

Les mer

Vi minner om ferdselsforbud 15. april-15. juli

Ferdselsforbudet gjelder i sone C og D. Områdene er skiltet så vidt det er mulig, men du har selv ansvar for å sjekke kartet før du begir deg ut på tur.

Les mer

Familiedag i fjæra

Søndag 10. april ønsket nærmere 300 barn og voksne våren velkommen i Ytre Hvaler nasjonalpark. Kystmuseet Hvaler, Besøkssenteret Ytre Hvaler nasjonalpark og Statens naturoppsyn (Miljødirektoratet) hadde inviterte til aktivitetsdag i Kuvauen for både store og små.

Les mer

Nytt nasjonalparkstyre er oppnevnt

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre har nå blitt reoppnevnt av Miljødirektoratet.

Les mer

Undring i fjæra

150 mennesker markerte åpningen av FÅ i nasjonalparken