Aktuelt

Solformørkelse over nasjonalparken

De som trosset været og tok turen ut i nasjonalparken på fredag fikk vitne en spektakulær astronomisk begivenhet. Fredag 20. mars kl. 10: 46 nådde solformørkelsen sitt maksimum over nasjonalparken.

Les mer

Kontroll med mink

De ytre øyene i nasjonalparken har en viktig funksjon som hekkeplasser på våren og sommeren, og vår ambisjon er at disse områdene skal være minkfrie. 

Les mer

Naturveiledning på Herføl

I nasjonalparken er våren i full anmarsj og Statens naturoppsyn er i gang med vårens første naturveiledningsutflukter med skolegrupper. 

Les mer

Strandet finnhval ved Vesterøy

Finnhval er ikke et typisk syn i Ytre Hvaler nasjonalpark. Likevel ble det tirsdag 10. mars 2015 funnet en strandet finnhval i Maritangsundet (nordre Vesterøy) like utenfor nasjonalparken. Når Hvalen først strandet ble det gjort et forsøk på å redde den ved å trekke den tilbake ut på fritt vann. Etter tre dager dukket den opp på Hvaler igjen, død.

Les mer

Beredskap i nasjonalparken

Nasjonalparken har en lang kystlinje som er svært utsatt ved bl.a skipsulykker. De mest verdifulle områdene må få høyest prioritet i en krisesituasjon.  

Les mer

Øyekorallformering

I januar-februar formerer øyekorallene i Ytre Hvaler seg. Egg som de slipper ut i vannet befruktes og gjennomgår ulike utviklingsstadier. 

Les mer

Veien til Storesand blir stengt

Denne uken (uke 7) starter gravearbeidet i veien ned til Storesand, for å få kommunalt vann og avløp til Storesand. Det betyr at parkeringen ikke blir tilgjengelig på noen uker. 

Les mer

Hustuftene i Sildevika

De kanskje aller mest interessante og best bevarte "Hvalertuftene" finner vi i nasjonalparken, nærmere bestemt i Sildevika på Sjursholmen. Langs en sør/nordgående bergvegg ligger det 13 – 16 godt bevarte hustufter.

Les mer

Åpning av Friluftslivets år 2015 på Hvaler

Friluftslivets år 2015 ble markert med åpning ved Hvalers ordfører Eivind Borge. Han oppfordret alle til å komme seg ut på tur - kort eller lang - så ofte som mulig; og hele året! Nå er det din tur!

Les mer

Naturveiledning for 4. klasse på nasjonalparksenteret

Statens naturoppsyns nyansatte naturveileder i Ytre Hvaler nasjonalpark er i gang med naturveiledningsopplegg for skolebarn. På torsdag 4. desember fikk 4. klasse fra Floren skole i Hvaler kommune prøve ut et av de nye skoleoppleggene.

Les mer

Undring i fjæra

150 mennesker markerte åpningen av FÅ i nasjonalparken