Aktuelt

Havørn sett i Ytre Hvaler nasjonalpark

Havørnen ble nesten utryddet på slutten av 1800-tallet på grunn av hard jakt og fangst. I januar i år besøkte den Tisler i nasjonalparken.

Les mer

Skole storfornøyd med oppslagverk om det marine livet

Boka Livet under vann – som er et av flere produkter laget i interregprosjektet Vår felles arv Kosterhavet/Ytre Hvaler nasjonalparker – ble godt mottatt ved Vestbygda ungdomsskole i Fredrikstad.

Les mer

Båthavari i Bukta på Vesterøy

Fredag kveld - 21. september - sank en båt i Bukta på Vesterøy. Den interkommunale beredskapen mot akutt forurensning (IUA) er på plass og har lagt ut lenser.

Les mer

Vi må bevare kystlyngheiene

Kystlyngheier er en naturtype som er sterkt trua og i ferd med å gå tapt fra norsk natur. Vi tar best vare på dette gamle kulturlandskapet gjennom skjøtselstiltak som nedbrenning av lyngheiene. Det hindrer gjengroing.

Les mer

Newton på NRK - plastsøppel i havet

Søndag 13. mai var søppel i havet tema i det populærvitenskapelige programmet Newton på NRK. Programmet retter seg mot barn og unge. Dette er et kjemproblem også i Ytre Hvaler nasjonalpark - se og lær!

Les mer

Les artikkel i Fredrikstad blad: Skremt av bittesmå plastbiter i fjæra

I dagens Fredrikstad blad kan du lese om søppelberget Skjærgårdstjenesten på Hvaler, SNO og Oslofjordens friluftsråd fant ved Akerøya innenfor Ytre Hvaler nasjonalpark.

Les mer

Vellykket avslutningskonferanse

Den 29. og 30. mars 2012 ble konferansen Vårt felles hav avholdt på TanumStrand i Grebbestad Sverige. Konferansen markerte avslutningen på interregprosjektet "Vår felles arv - Kosterhavet og Ytre Hvaler nasjonalparker" som har pågått siden 2008.

Les mer

Lyngbrenning på Huser, Asmaløy

Kystlyngheier er en naturtype som er sterkt trua og i ferd med å gå tapt fra norsk natur. Torsdag 22. mars ble derfor et område med lynghei i Ytre Hvaler nasjonalpark brent for å ta vare på denne trua naturtypen.

Les mer

Statens Havarikommisjon om Godafoss-ulykken: Feillastet og dårlig kommunikasjon

Havarikommisjonen sier i en foreløpig rapport at Godafoss var feillastet. Det var i tillegg dårlig kommunikasjon mellom besetningen på broen og losen. Havarikommisjonen sier også at hensynet til at leden gikk gjennom en nasjonalpark ikke var godt nok ivaretatt.

Les mer

Sjøkabel i direkte strid med verneformålet i Ytre Hvaler nasjonalpark

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre er sterkt kritisk til å legge sjøkabel gjennom Kosterhavet og Ytre Hvaler nasjonalpark. Det er ikke aktuelt for styret å gi dispensasjon til å legge kabelen gjennom nasjonalparken - som ble opprettet nettopp  for å ta vare på et dette naturområde og skåne det for inngrep. Foto: Haakon Haaverstad (SNO Hvaler)


Les mer

Undring i fjæra

150 mennesker markerte åpningen av FÅ i nasjonalparken