Aktuelt

Etter Godafoss-ulykken – møte på tvers av grensene

Interregprosjektet Vår felles arv – Kosterhavet og Ytre Hvaler nasjonalparker – har tatt initiativet til et evalueringsmøte etter godafossulykken da et containerskip gikk på grunn i Ytre Hvaler nasjonalpark. Møtet ble gjennomført på Tjärnö 15. november. Her deltok over 40 representanter fra svenske og norske organisasjoner, bedrifter, myndigheter og forvaltning.

Les mer

Nyoppdaget sjøørretbekk på Hvaler

Sjørretten trives godt i bekkene på Hvaler – og nå er det oppdaget en ny gytebekk for sjørret på Spjærøy.

Les mer

NRK: Ny kraftlinje kan ramme nasjonalparken

Nasjonalparkforvalter i Ytre Hvaler nasjonalpark, Monika Olsen, reagerer sterkt på planene.

Les mer

IUA Østfold har undersøkt oljepåslag

Østfold Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) har torsdag 29. september undersøkt et oljepåslag på Fugletangen på Hvaler. Påslaget er utenfor grensen til Ytre Hvaler nasjonalpark og utgjør ingen miljøtrussel.

Les mer

Stor redningsøvelse i Ytre Oslofjord

Redningsøvelsen SkagEx11 gjennomføres 7. og 8. september. Øvelsen har til hensikt å øve samfunnets evne og kapasitet til å håndtere store skipsulykker på tvers av landegrenser, og med nærhet til norsk og svensk skjærgård. Hvaler vil bli berørt av øvelsen.

Les mer

Informasjonsskilt i nasjonalparken

I disse dager monteres det informasjonstavler på flere steder i nasjonalparken. På tavlene kan du lese om nasjonalparken, omgivelsene rundt deg og turmulighetene i området.

Les mer

Fjerning av Rosa rugosa i nasjonalparken

 Som et ledd i skjøtsel av Ytre Hvaler nasjonalpark bekjempes nå rynkerose Rosa rugosa flere steder i nasjonalparken.  

Les mer

Biomangfolddagen - med havets konge på besøk

Søndag 22. mai var det stor aktivitet på Ytre Hvaler nasjonalparksenter. Det var fullt rundt bordet da barna tegnet, klipte og limte sjøstjerner, maneter og andre dyr som trives under vann. Også selveste kong Neptun la turen innom nasjonalparksenteret.

Les mer

Fiskere, forvaltere og forskere - kurs og gjensidig erfaringsutveksling

Fra fredag 20. mai til søndag 22. mai møtes fiskere, forvaltere og forskere på Skjærhalden på Hvaler for å delta på kurset Marin økologi for fiskere og forvaltere. Kursdeltagerne vil få faglig påfyll i form av foredrag, delta på tokt med båten Ny-Vigra III og befaringer langs strender.


Les mer

Godafoss

Containerbåten "Godafoss" grunnstøtte 17. februar 2011 i Ytre Hvaler nasjonalpark, i innseilingen til Fredrikstad. Is og kulde skapte store utfordringer for den påfølgende oljevernaksjonen.

Les mer

Undring i fjæra

150 mennesker markerte åpningen av FÅ i nasjonalparken