Facebook| Twitter Skriv ut

Beredskap i nasjonalparken

Nasjonalparken har en lang kystlinje som er svært utsatt ved bl.a skipsulykker. De mest verdifulle områdene må få høyest prioritet i en krisesituasjon.  

Skip i horisonten utenfor våtmarksområdet Sipstadkilen.

Skip i horisonten - ved Skipstadkilen.

Foto: Monika Olsen

Tiltakskort

IUA Østfold (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning) planlegger sammen med Kystverket og nasjonalparkforvalter hvordan man kan beskytte verneområdet ved ulykker til sjøs. De mest verdifulle områdene må få høyest prioritet. IUA vil utarbeide tiltakskort som beskriver hva som skal gjøres i ulike områder i akutte situasjoner.
Vikerkilen i mars.

Vikerkilen i mars.

Foto: Monika Olsen

Onsdag 4. mars ble Asmaløy kartlagt av IUA. Her er noen av de mest verdifulle områdene i nasjonalparken. Området har to viktige rasteplasser for fugl på trekk vår og høst; Skipstadkilen og Vikerkilen, som må skjermes mot bl.a oljeforurensning. Resten av kystlinjen i Ytre Hvaler vil kartlegges i løpet av våren.
Ved munningen av Vikerkilen.

IUA og Kystverket på befaring - ved munningen av Vikerkilen.

Foto: Monika Olsen

Det har skjedd ulykker før!

Dessverre er dette noe vi vet: det kommer til å skje igjen! Forrige gang var det islandske containerskipet ”Godafoss” som grunnstøtte på Kvernskjær mellom Asmaløy og Kirkøy 17. februar 2011. Skipet hadde rundt 800 tonn tungolje om bord. Det ble den gangen bekreftet oljepåslag på Akerøya og Vikertangen i nasjonalparken, Les mer: Godafossulykken

Hvem har ansvar for hva i denne typen aksjoner?

Ansvarlig for aksjonen som helhet og beredskap i sjøen er Kystverket:www.kystverket.no

Ansvarlig for beredskap på land er IUA - Østfold Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning 

Publisert 05.03.2015 Sist endra 06.03.2015
av Monika Olsen