Facebook| Twitter Skriv ut

Vi må bevare kystlyngheiene

Kystlyngheier er en naturtype som er sterkt trua og i ferd med å gå tapt fra norsk natur. Vi tar best vare på dette gamle kulturlandskapet gjennom skjøtselstiltak som nedbrenning av lyngheiene. Det hindrer gjengroing.

Les artikkel på forskning.no
forsning.no har satt bevaring av norges eldste kulturlandskap - kystlyngheiene - på agendaen.

Les om om kystlyngheier, hvordan vi tar best mulig vare på dem og hvilke tiltak myndighetene har satt i gang her:http://www.forskning.no/artikler/2012/september/332846

Skjøtselstiltak i Ytre Hvaler nasjonalpark
Det har vært gjennomført kurs for grunneiere og bønder med interesse for skjøtsel av lyngheier, aktuelle skjøtselsarbeidere i nasjonalparken og aktuelle ansatte i kommunene Hvaler og Fredrikstad.

Et av tiltakene nasjonalparken har gjort i år er brenning av lyng på Asmaløy - se bilde nedenfor. Dette gir gir bedre beite, sikrer biomangfoldet og hindrer gjengroing.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål knyttet til kystlyngheier i Ytre Hvaler nasjonalpark.

Lyngbrenning på Huser, Asmaløy i Ytre Hvaler nasjonalpark

Lyngbrenning på Huser, Asmaløy i Ytre Hvaler nasjonalpark

Foto: Gunnar Bjar / Fylkesmannen i Østfold

Publisert 10.09.2012 Sist endra 18.11.2014