Facebook| Twitter Skriv ut

Biomangfolddagen - med havets konge på besøk

Søndag 22. mai var det stor aktivitet på Ytre Hvaler nasjonalparksenter. Det var fullt rundt bordet da barna tegnet, klipte og limte sjøstjerner, maneter og andre dyr som trives under vann. Også selveste kong Neptun la turen innom nasjonalparksenteret.

Det var i forbindelse med markering av Biomangfolddagen at aktivitetsnivået var høyt på nasjonlparksenteret og Skjærhalden: Her var det foredrag, natursti og hobbyaktivteter. Mange barn og foreldre trosset regnet og møtte opp på Lilleputtsenteret i havna for å gå naturstien og lære om det som befinner seg under havoverflaten i Ytre Hvaler nasjonalpark.

Mange trosset regnet og deltok på naturstien på Skjærhalden.

Mange trosset regnet og deltok på naturstien på Skjærhalden.

Foto: Haakon Haaverstad

Tareskogen – havets regnskog

Under havoverflaten er det et myldrende liv som kan være litt hemmelig for mange. Tareskogen har et utrolig biologisk mangfold og sammenlignes ofte med regnskogen. På en kvadratmeter tareskog kan det leve over 100 000 små dyr hvor hele 200 ulike arter kan være representert.

Forsker Camilla With Fagerli ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) tok ca. 30 tihørere med ned i tareskogens verden og snakket om økosystemet, det fantastiske mangfoldet og truslene mot tareskogen. Hun fortalte blant annet om at grunne algesamfunn, hvor tareskogen inngår, går tapt fire ganger raskere enn tapet av regnskogen over vann, og at et tap av 2,8 millioner tonn tare gir et teoretisk tap av 50 000 tonn fisk.

Havets konge har mistet kronen sin!

Kong Neptun tok også turen til Ytre Hvaler nasjonalparksenter. Han var veldig fortvilet over å ha mistet kronen sin og ba alle barn om hjelp til å lete. Han kommer nemlig til å være mye på Skjærhalden og Lilleputtsenteret i sommer og trenger kronen sin der.
Arrangementet var et samarbeid mellom Hvaler kommune, Statens naturoppsyn (SNO) og interregprosjektet "Vår felles arv" Ytre Hvaler nasjonalpark/Kosterhavets nasjonalpark.

Publisert 23.05.2011