Facebook| Twitter Skriv ut

Brukerundersøkelse 2018

I sommer ønsker vi å få brukerne av nasjonalparken sin mening om området.

Formålet er å kartlegge hvordan området blir brukt til friluftsliv. Det er satt ut selvregistreringskasser ved de fleste større stiene på alle de store øyene, og på øyene utaskjærs; Tisler, Akerøya, Herføl og Søsterøyene. Også på kystledhyttene på Homlungen, Akerøya og Struten vil du kunne fylle ut et skjema. 

Opplysningene vi får inn er viktige. De vil hjelpe nasjonalparkstyret for Ytre Hvaler med å forvalte området, og legge til rette for de besøkende. Vi håper du fyller ut et kort om du går forbi en slik kasse!

Det vil også bli en etterundersøkelse til høsten, blant de som fyller ut epost-adresse på selvregistreringskortet.

Publisert 10.07.2018 Sist endra 10.07.2018


Selvregistreringskasse på Akerøya. Vi håper du tar deg tid til å fylle ut et skjema og bidrar med din informasjon! Skjema finnes både på norsk, tysk og engelsk.

Selvregistreringskasse på Akerøya. Vi håper du tar deg tid til å fylle ut et skjema og bidrar med din informasjon! Skjema finnes både på norsk, tysk og engelsk. (Fotograf: Monika Olsen)

Selvregistreringskasser er også plassert ut på Søsterøyene! Benytt anledningen til å si din mening om området!

Selvregistreringskasser er også plassert ut på Søsterøyene! Benytt anledningen til å si din mening om området! (Fotograf: Monika Olsen)