Facebook| Twitter Skriv ut

Containerskip på grunn utenfor Asmaløy i nasjonalparken

Det islandske containerskipet Godafoss gikk på grunn ved Asmaløy i Ytre Hvaler nasjonalpark torsdag kveld. 

Informasjon fra Kystverket 


Det islandske containerskipet ”Godafoss” grunnstøtte ca. klokken 20.00, torsdag 17. februar, på Kvernskjær, mellom Asmaløy og Kirkøy utenfor Hvaler. Den har trolig rundt 800 tonn tungolje om bord.

Oljepåslag og vannprøver
Det er bekreftet oljepåslag på Akerøya og Vikertangen i nasjonalparken, og Havforskningsinstituttet  har tatt vannprøver og referanserprøver av fisk rundt havaristen. Se også: http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2011/februar/skal_ta_vannprover_rundt_godafoss/nb-no . 

For oppdatert informasjon om den seneste utviklingen - gå til Kystverkets hjemmesider:  www.kystverket.no 

Hvem har ansvar for hva?
Ansvarlig for aksjonen som helhet og beredskap i vannet er Kystverket: www.kystverket.no
Ansvarlig for beredskap på land er IUA - Østfold Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning

Bilder og film fra grunnstøtingen

Mer om grunnstøtingenPublisert 18.02.2011