Facebook| Twitter Skriv ut

EU-midler til nasjonalpark på Ytre Hvaler og Koster

Norge og Sverige får 11 millioner kroner i støtte til nasjonalpark på Ytre Hvaler og Koster gjennom EU og Interreg-programmet i perioden 2009 -2011.

Fylkesmannen i Østfold og Länsstyrelsen i Västra Götaland vil i samarbeid ha ansvaret for gjennomføring av prosjektet. Finansieringen åpner for intensivering av samarbeidet mellom Hvaler og Fredrikstad på norsk side og de svenske kommunene Strömstad og Tanum. Det norske Miljøverndepartementet og Naturvårdsverket i Sverige er også med og finansierer nasjonalparkprosjektet.
- Bevilgningen av EU-midler gir muligheter for et godt planleggingsarbeid sammen med svenske myndigheter. I første omgang vil det bli jobbet med forberedelser til innvielsen og produksjon av informasjonsmateriell, sier fylkesmiljøvernsjef Ottar Krohn hos Fylkesmannen i Østfold.
Den norske regjeringen og den svenske Riksdagen skal formelt fatte vedtak om
nasjonalparkene i løpet av våren 2009. Det planlegges en felles innvielse av nasjonalparkene den 9. september 2009.
- Akkurat nå er vi inne i en intensiv sluttfase i etableringen av nasjonalparken, sier
länsöverdirektör Göran Bentsson hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. EU-prosjektet gir muligheter for jobbe med felles strategier for forvaltning og bærekraftig utvikling av områdene.

Publisert 24.02.2009 Sist endra 05.11.2014