Facebook| Twitter Skriv ut

Vi minner om ferdselsforbud 15. april-15. juli

Ferdselsforbudet gjelder i sone C og D. Områdene er skiltet så vidt det er mulig, men du har selv ansvar for å sjekke kartet før du begir deg ut på tur.

Sone C og D dekker først og fremst holmer og skjær som er viktige for sjøfugl og sel i hekke- og ynglingstiden. 

Ærfugl på rede

Ærfugl på rede

Foto: Haakon B. Haaverstad / Statens naturoppsyn

 

SNO skilter ferdselsforbudet på Heia i nasjonalparken.

SNO skilter ferdselsforbudet på Heia i nasjonalparken.

Foto: Marit WInther-Janson / Statens naturoppsyn, Miljødirektoratet

Les mer her.

Tekst: Monika Olsen

Publisert 14.04.2016 Sist endra 01.03.2017