Facebook| Twitter Skriv ut

Ferdselsforbud 15.4 - 15.07

Ferdselsforbudet gjelder i sone C og D. Områdene er skiltet så vidt det er mulig, men du har selv ansvar for å sjekke kartet før du begir deg ut på tur.

Sjøfugl opererer med et stramt energi-budsjett for å ha rå til å fly og dykke etter mat langt fra redet sitt. Forstyrrelser kan fort øke stress-nivået deres og dermed bidra til at dette budsjettet sprekker. En uskyldig forstyrrelse kan derfor utgjøre forskjellen på liv og død for en sjøfugl og dens unger. Derfor skal du holde en avstand på minst 50 m fra øyer med ferdselsforbud.

Hvis du vil prøve å se en sel eller en sjøfugl bør du holde en avstand på minst 300 m og kjøre eller gå i jevn og sakte fart parallelt med dyrene, ikke direkte mot dem. Å forfølge dem eller å lage høye lyder vil både bidra til stress i dyrene og ødelegge opplevelsen for deg selv.

Les mer her.

Publisert 15.04.2015 Sist endra 15.04.2015