Facebook| Twitter Skriv ut

Fiskere, forvaltere og forskere - kurs og gjensidig erfaringsutveksling

Fra fredag 20. mai til søndag 22. mai møtes fiskere, forvaltere og forskere på Skjærhalden på Hvaler for å delta på kurset Marin økologi for fiskere og forvaltere. Kursdeltagerne vil få faglig påfyll i form av foredrag, delta på tokt med båten Ny-Vigra III og befaringer langs strender.


Kurset består av to deler:

Del 1: Marin økologi for fiskere og forvaltere, 20.-22. mai 2011
Del 2: Kunnskap om fisket og dets betydning fior lokalsamfunnet, 8.-9. september 2011

Øke kunnskap og forståelse
Hensikten med kurspakken er å øke kunnskapen om nødvendigheten av en helhetlig og bærekraftig forvaltning av kystsonen og tiltak som for eksempel opprettelsen av Ytre Hvaler nasjonalpark.

Bidra til samarbeid
Et av målene er å bidra til til et godt samarbeid og økt forståelse mellom yrkesfiskere, forvaltere og forskere med hensyn til bruk og vern av sjøområdene. Det er samtidig også et mål å øke forståelsen for det lokale fiskets betydning for lokalsamfunnet - med hensyn til både sysselsetting og høsting av sunn, kortreist mat.

Kursene legger vekt på kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom forvaltere, fiskere og forskningen.

Kurset er et samarbeid mellom Hvaler fiskeforening, Havforskningsinstituttet og Fylkesmannen i Østfold.

Publisert 18.05.2011