Facebook| Twitter Skriv ut

Fjerning av Rosa rugosa i nasjonalparken

 Som et ledd i skjøtsel av Ytre Hvaler nasjonalpark bekjempes nå rynkerose Rosa rugosa flere steder i nasjonalparken.  

Disse buskene blir slått ned og eller sprøytet. Denne busken utkonkurrerer alle andre vekster og sprer seg raskt, spesielt langs kysten. Det er en av plantene som er på den nasjonale svartelista.

Rynkerose har sin opprinnelse i Nordøst-Asia. 

Rynkerose på Storesand

Rynkerose på Storesand

Foto: Gunnar Bjar

Det er en flerårig busk, 1-2 meter høy. Store, røde, rosa eller hvite blomster. Blomstrer to ganger i løpet av sommeren. Store, oransjerøde, kjøttfulle nyper. Rynkete blader og tykke, hårete og tett tornete skudd. Rosefamilien.

Denne rosebusken har flere negative økologiske effekter: Formerer seg både med rotskudd og med frø. Frøene spres med fugl og nypene flyter i sjøen til nye vokseplasser langt vekk fra morplanten. Kan danne tette kratt langs strandkanter hvor den kan konkurrere ut det stedegne biologiske mangfoldet i naturtyper som strandeng og sanddyner. Rynkerose tåler saltholdig, skrinn jord. Negative effekter forsterkes ved at jordsmonnets næringsinnhold og humusinnhold øker der rynkerose vokser.

Bekjempelse: Oppgraving. Veksten kan svekkes med nedkutting som gjentas mange ganger i sesongen og gjentas over flere år. Sprøyting kan vurderes da plantene er svært vanskelig å fjerne helt. Den sprer seg også med små rotstengler. Små frøplanter kan lukes.

Annen onformasjon: Miljødirektoratet har fått laget en handlingsplan mot rynkerose.  Denne arten karakteriseres som en internasjonal problemart, spesielt i kystnære områder.

Publisert 06.06.2011 Sist endra 17.11.2014