Facebook| Twitter Skriv ut

Følg merket sel i Oslofjorden

I Oslofjorden finnes det faste bestan­der av steinkobbe - ca. 350 individer i Østfold og 300 dyr i Vestfold.

I november 2019 ble fem av dem merket med GPS-sender ved Østre Bolæren. Disse sender GPS-posisjoner, dykkeprofiler og vanntemperatur.

Følg selvandringer direkte her: https://sealtracker.hi.no/

Ofte hører vi folk si det er sel overalt. Da er det relevant å finne ut om det er snakk om ulike individer, eller om de samme dyrene beveger seg over større områder, sier Carla Freitas, forsker ved Havforskningsinstituttet. 

Hvor svømmer selene i Indre Skagerrak? Det skal forskere følge med på det kommende halvåret. Bli med på reisene til Einar, Iris, Pedro, Vemund og Karin.

Les mer om prosjektet her

Foto: Carla Freitas, Havforskningsinstiuttet

Foto: Carla Freitas, HI

Publisert 15.01.2020 Sist endra 15.01.2020