Facebook| Twitter Skriv ut

Frederik II videregående skole på naturveiledning

Tirsdag 5. mai tok Statens naturoppsyn Miljøforskklassen på Fredrik II videregående skole med på naturveiledning i Ytre Hvaler nasjonalpark.

Dagens tema var utfordringer i nasjonalparken. Opplegget startet med en guidet tur fra Storesand til Sjursholmen med oppgaver underveis om utfordringer knyttet til alt fra forvaltning, til friluftsliv, fremmede arter, klima endringer, marin forsøpling og skjøtsel av kulturlandskapet.

Miljøforskklassen på Frederik II vgs. på naturveiledning i Ytre Hvaler nasjonalpark.

Miljøforskklassen på Frederik II vgs. på naturveiledning i Ytre Hvaler nasjonalpark.

Foto: Marit Winther-Janson / Statens naturoppsyn

Etter en liten lunsj-pause på svaberget skiftet fokus til oljevernberedskap i nasjonalparken. Elevene fikk i oppgave å bidra til det pågående arbeidet med utarbeidelse av tiltakskort for oljeulykker ved å kartlegge strandtypene i Døvika.

Elevene, ledet av naturfaglærer Camilla Imrik, hev seg på alle aktivitetene og viste sterke refleksjonsevner når det kom til diskusjoner om utfordringene i nasjonalparken. Klassen reiser videre til Kosterhavets nasjonalpark på den andre siden av grensen.

Tekst: Marit Winther-Janson, Statens naturoppsyn

Publisert 05.05.2015
av marit.winther-janson@miljodir.no