Facebook| Twitter Skriv ut

Frisk Oslofjord

Visjonen for prosjektet Frisk Oslofjord er en frisk fjord, rik på friluftsliv og naturopplevelser for kommende generasjoner.

Den økologiske tilstanden i Oslofjorden er svekket og flere fiskeslag er i ferd med å bli borte. Viktige leveområder som tareskog og ålegrasenger har gått tilbake i Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker. Prosjektet Frisk Oslofjord skal bidra til å snu utviklingen.

Da må biologisk mangfold og god tilgang på fiskeressurser sikres.

Dette er avgjørende for å opprettholde en levende kystkultur og et grunnlag for grønne næringer i Norges mest folkerike område.

Derfor skal prosjektet Frisk Oslofjord samle kunnskap som skal gi grunnlaget for bærekraftig forvaltning, styrking av de marine ressursene og det marine miljøet.

Det er svært tilfredsstillende å oppleve at Frisk Oslofjord er i god gjenge og at vi har greid å sette viktige ting på dagsorden.

For mer informasjon gå til frisk oslofjord – nyheter med følgende dokumenter:

  • NRK sin dekning av seminaret 21.11.2019
  • Oppsummeringsnotat
  • Foredragene

På den nyåpnede nettsiden til Frisk Oslofjord finner du mer spennende stoff bl.a fra forskningstokt i Ytre Hvaler og Færder nasjonalparker.

 

Publisert 03.12.2019 Sist endra 03.12.2019