Facebook| Twitter Skriv ut

Frisk Oslofjord

På den nyåpnede nettsiden til prosjektet Frisk Oslofjord finner du spennende stoff bl.a fra forskningstokt i Ytre Hvaler og Færder nasjonalparker. 

 

 

Visjonen for prosjektet er en frisk fjord, rik på friluftsliv og naturopplevelser for kommende generasjoner. Da må biologisk mangfold og god tilgang på fiskeressurser sikres. 

Nasjonalparkene Færder og Ytre Hvaler er prosjekteiere.

Publisert 28.01.2020 Sist endra 28.01.2020