Facebook| Twitter Skriv ut

Godafoss

Containerbåten "Godafoss" grunnstøtte 17. februar 2011 i Ytre Hvaler nasjonalpark, i innseilingen til Fredrikstad. Is og kulde skapte store utfordringer for den påfølgende oljevernaksjonen.

Oljepåslag og vannprøver
Det ble tidlig bekreftet oljepåslag på Akerøya og Vikertangen i nasjonalparken, og Havforskningsinstituttet  tok vannprøver og referanserprøver av fisk rundt havaristen.

Kystverket har oppsummert aksjonen slik: 

 • Det islandske containerskipet ”Godafoss” grunnstøtte cirka klokken 20.00, torsdag 17. februar, på Kvernskjær, mellom Asmaløy og Kirkøy utenfor Hvaler. Det ble tidlig slått fast at den hadde rundt 800 tonn tungolje om bord. Det ble registrert lekkasje i to tanker midtskips, hver med 250 tonn olje.
 • Mannskapet var i god behold etter grunnstøtingen, men skipet hadde slagside på rundt 7 grader. Det ble tidlig observert olje på vannet.
 • "Godafoss" er et islandsk containerskip på 165 meter og 14664 grosstonn, og ble bygget i 1995.
 • Oljen i de to tankene som det lakk fra var av typen IF 380, som er en tung bunkersolje. Kystverket var i kontakt med Sintef, som antok at oljen ikke vil synke til bunns ved kontakt med vann.
 • Kystverket varslet tidlig det interkommunale utvalget mot akutt forurensning (IUA) i Østfold, som mobiliserte sine mannskaper. Senere ble IUA Vestfold, Telemark og Aust-Agder varslet.
 • Ved midnatt overtok Kystverket ledelsen for oljevernaksjonen, og det ble en statlig aksjon.
 • Skipet hadde 439 containere ombord. Kystverket opparbeidet seg raskt hadde god oversikt over innholdet i disse. Det var blant 12 tonn eksplosiver og 60 kilogram tennere om bord. Dette ble håndtert forskriftsmessig.
 • Kystverket forsøkte tidlig i operasjonen å peile oljen i tankene, for å se hvor mye som var lekket ut. På grunn av lav temperatur i tankene var oljen blitt så tjukk at det ikke var mulig å komme til med peilingsutstyr. Det var derfor vanskelig å si noe eksakt om hvor mye olje som har lekket ut. Det som imidlertid tidlig ble antatt, var at det trolig ikke var store mengder. Det virket som om vanntrykket bidro til å holde oljen på plass i skipet.
 • Onsdag 23. februar, litt før kl 07.00, ble ”Godafoss” trukket av grunnen. Havaristen lå da stabilt på vannet, og ble slept inn til ankringsplass ved Kjerringholmen for nødlossing av drivstoff og lossing av last.
 • Oljeforurensning på land ble heldigvis svært begrenset etter ulykken. Nødvendig aksjonering på olje på sjø ble gjennomført fortløpende. Vær- og isforholdene viste seg imidlertid å utgjøre en stor utfordring for aksjonen. Oljeforurensning ble observert så langt sør som Ryvingen i Aust-Agder.
 • Oljeopprydding i strandsonen vil pågå til alle områder er friskmeldt.
 • 29. februar ble ”Godafoss” slept til Odense i Danmark for reparasjon.

Se Kystverkets hjemmesider for mer informasjon:  www.kystverket.no Her finner du også oversikt over miljøundersøkelser som ble forretatt etter grunnstøtingen.

Hvem har ansvar for hva i denne typen aksjoner?
Ansvarlig for aksjonen som helhet og beredskap i vannet er Kystverket: www.kystverket.no
Ansvarlig for beredskap på land er IUA - Østfold Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning 

Bilder og film fra grunnstøtingen

Etter ulykken

Etter grunnstøtingen ble det tatt initiativ til møter for å evaluere ulykken og forbedre beredskapen. Interregprosjektet Vår felles arv – Kosterhavet og Ytre Hvaler nasjonalparker – har tatt initiativet til et evalueringsmøte etter godafossulykken da et containerskip gikk på grunn i Ytre Hvaler nasjonalpark. Møtet ble gjennomført på Tjärnö 15. november 2011. Her deltok over 40 representanter fra svenske og norske organisasjoner, bedrifter, myndigheter og forvaltning. i mars 2014 inviterte Kystverket til et felles møte med forvaltningsmyndighetene for Ytre Hvaler nasjonalpark, Kosterhavets nationalpark og Færder nasjonalpark, representanter fra fylkesmennene i Østvold og Vesfold, de berørte kommunene og de lokale beredskapsorganisasjonene.

Publisert 01.05.2011