Facebook| Twitter Skriv ut

Havørn sett i Ytre Hvaler nasjonalpark

Havørnen ble nesten utryddet på slutten av 1800-tallet på grunn av hard jakt og fangst. I januar i år besøkte den Tisler i nasjonalparken.

Havørn besøker Tisler, Ytre Hvaler nasjonalpark i 2013

Havørn besøker Tisler, Ytre Hvaler nasjonalpark i 2013

Foto: Grethe Hillersøy / SNO

Totalfredet
Havørna, sammen med de andre store rovdyrene, ble utsatt for hard jakt for å fjerne dem siden man anså dem som en trussel mot både husdyr og mennesker. I 1968 ble havørna totalfredet, da fantes det bare rundt 300 hekkende par igjen i landet. På få tiår er nå den norske bestanden oppe i 2000 hekkende par. Dette utgjør rundt halvparten av den europeiske bestanden.

Hvor finner vi havørnen?
Hovedutbredelsen har de siste 100 år vært vestlandet og nord-Norge, men utbredelsesområdet vokser i takt med oppgangen i bestanden. I 2008 hekket havørna igjen i Oslofjorden, nærmere bestemt på Håøya utenfor Drøbak. Dette var den første vellykkede hekkingen i Oslofjorden på 168 år!

Havørn på Tisler
Vi kan også se havørn på Hvaler fra tid til annen. I januar 2013 var Statens Naturoppsyn på Tisler da de oppdaget en havørn. Først satt fuglen på et utkikkspunkt, men fløy deretter noen runder i området før den forsvant. Om vinteren streifer fuglene i større områder på jakt etter mat. Også ungfugler streifer mye rundt før de slår seg til i et revir. Er det en ungfugl på jakt etter et revir å slå seg til i, så er den hjertelig velkommen i nasjonalparken vår!

Fakta om havørn
Havørnen er den største rovfuglen i Europa. De fullvoksne hunnene blir størst, med et vingespenn på opptil 2,5 meter. Den lever på fisk, sjøfugl og åtsler. Havørnparet bygger et stort kvistrede, og kan bruke dette reiret flere år på rad. 

Publisert 31.01.2013 Sist endra 18.11.2014