Facebook| Twitter Skriv ut

Hjelp! Vi trenger søppel

Vil du bidra til å bygge en hytte av søppel? Da må du ta vare på alt du finner av søppel fra havet og bringe det til Skjærgårdstjenesten.

Hytte bygget av søppel fra havet
FN fastslår at det havner 6,4 millioner tonn plastsøppel i havet hvert år, og er en enorm global miljøutfordring. Flere tonn driver også inn på strendene i vår nasjonalpark. Gjennom prosjektet Ocean Hope samler vi i disse dager søppel fra havet som skal bli til en hytte. En hytte av søppel. Hytta skal settes opp på Storesand og byggestart er rett rundt hjørnet. I løpet av våren vil du se hytta ferdig oppført – bli med å bidra da vel!

Publisert 05.04.2013