Facebook| Twitter Skriv ut

Hummerfiske- og sjøfugljaktsesongen 2015

Høsten er i full gang. På sjøen ligger hummerteinene strødd og soloppgangene akkompagneres av svake smell i det fjerne. Torsdag 1. oktober var det oppstart av årets hummerfiske- og sjøfugljaktsesong.

Statens naturoppsyn, Kystvakta, Fiskeridirektoratet, Vestfold og Østfold politidistrikt og Skjærgårdstjenesten har hatt flere tverretatlige aksjoner gjennom oppstarten av årets sesong i både Indre og Ytre Oslofjord. Foreløpig er nesten 400 personer kontrollert.

Jaktoppsyn ved Tisler

Jaktoppsyn ved Tisler

Foto: Haakon Braathu Haaverstad / Statens naturoppsyn

Blant de kontrollerte er inntrykket at de aller fleste har satt seg inn i reglene. Derimot var det noen misforståelser ute og gikk. Spesielt i forhold til utsetting av rognhummer. Rognhummeren er totalfredet selv i hummerfisketiden. Får du en i teinen din plikter du å sette den ut igjen med en gang akkurat der du fanget den.

Hummerfangsten stripset etter hummer med rogn og/eller under minstemål er sortert ut.

Hummerfangsten stripset etter hummer med rogn og/eller under minstemål er sortert ut.

Foto: Haakon Braathu Haaverstad / Statens naturoppsyn

Dessverre var det også noen på sjøen med manglende respekt for regelverket. Hit til er det utgitt en rekke advarsler og 21 saker er anmeldt. Etatene vil fortsette oppsynet videre utover høsten.

Tekst: Marit Winther-Janson, Statens naturoppsyn

Publisert 08.10.2015
av marit.winther-janson@miljodir.no