Facebook| Twitter Skriv ut

Hustuftene i Sildevika

De kanskje aller mest interessante og best bevarte "Hvalertuftene" finner vi i nasjonalparken, nærmere bestemt i Sildevika på Sjursholmen. Langs en sør/nordgående bergvegg ligger det 13 – 16 godt bevarte hustufter.

Hustuftene har vegger med 3 -5 høyder med sten bevart. Dette «boområdet» vest for Homlungen fyr ligger som en godt bevart hemmelighet under et dekke av slåpetorn, lyng og ener.

 Anne-Sophie Hygen orienterer om de best bevarte hustuftene i Sildevika på Sjursholmen. Hustuftene i dette området ligger imidlertid godt tildekket av ener, slåpetorn og lyng. En skjøtselsplan i dette området må minst ha en ramme på tre år for å avdekke dette feltet av viktige kulturminner.

Anne-Sophie Hygen orienterer om de godt bevarte hustuftene i Sildevika på Sjursholmen. Tuftene i dette området ligger imidlertid dekket av ener, slåpetorn og lyng. Om fylkespolitikerne sier ja, vil skjøtselsarbeidet kunne starte i dette området allerede kommende høst, langt tidligere enn først antatt.

Nå kommer det signaler fra prosjektleder Anne-Sophie Hygen om at det kan gå mot en åpning i form av skjøtsel i dette området allerede høsten 2015. Hun leder «Middelalderprosjektet» i regi av Østfold fylkeskommune. Forutsetningen er imidlertid at fylkespolitikerne sier ja til å bruke allerede avsatte midler til dette prosjektet, noe de vil ta stilling til i juni. I tillegg vil nasjonalparkstyret behandle form og omfang av den skjøtselen som er nødvendig.

For de av oss som er opptatt av å bringe Hvalers middelalderhistorie frem i lyset, er dette meget gode signaler. Sier politikerne ja til å følge opp det arbeidet fylkeskommunen allerede er godt i gang med på Hvaler, får vi løftet fram nok et viktig kulturminne fra middelalderen, og med det et nytt spennende turmål. Vi krysser fingrene for Sildevika som nytt turmål i Friluftslivets år 2015!

Publisert 04.02.2015
av Monika Olsen


Hvalertufter Sjursholmen nordvest

Infoskilt kulturminnerHvalertufter på Sjursholmen nordvestHvalertufter på Sjursholmen nordvest