Facebook| Twitter Skriv ut

Hvor kommer plasten fra?

2. april besøkte Norsk institutt for vannforskning (NIVA) – i samarbeid med Oslofjorden friluftsråd, Ytre Hvaler nasjonalpark og med hjelp av Skjærgårdstjenesten og Statens naturoppsyn - Akerøya, ytterst i Oslofjorden. Formålet var å samle inn, og prøve å finne opphavet til, den uidentifiserbare plasten.

Plast som havner i miljøet vil med tiden herdes slik at den brytes opp i mindre biter og ofte blekes. Det gjør det vanskelig å slå fast hva plasten er eller hvor den kommer fra. Som en del av den internasjonale OSPAR-konvensjonen forsøker nå forskere, næringsliv og ideelle organisasjoner sammen å finne opphavet til den uidentifiserte plasten.

Mer om dette kan du lese hos NIVA her.

Prosjektet er finansiert av Handelens miljøfond.

 

Publisert 24.04.2019