Facebook| Twitter Skriv ut

IUA Østfold har undersøkt oljepåslag

Østfold Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) har torsdag 29. september undersøkt et oljepåslag på Fugletangen på Hvaler. Påslaget er utenfor grensen til Ytre Hvaler nasjonalpark og utgjør ingen miljøtrussel.

IUA Østfold melder at det var noen få forekomster av oljesøl ved Fugeltangen. Dette vil bli tatt hånd om av IUA og utgjør ingen miljørisiko.

Oljerestene som er funnet her er etter all sannsynlighet olje som har drevet i land med isen etter forliset av containerskipet Godafoss.

Publisert 29.09.2011