Facebook| Twitter Skriv ut

Kosterhavet-Ytre Hvaler: Vår felles arv

Kosterhavet og Ytre Hvaler nasjonalparker samarbeider om prosjektet "Vår felles arv" i Sverige-Norge-programmet "Grenseløst samarbeide". Dette er et av mange EU-program for samarbeid på tvers av landegrensene.

Interreg Sverige-Norge

Flag fra Norge og Sverige og begge nasjonalparker

Dette programmet skal bidra til vekst og attraktive lokalmiljøer i grenseregionene. EUs regionalfond, sammen med norske og svenske myndigheter, bidrar til å finansiere prosjekter på tvers av grensen. I prosjektet "Vår felles arv - Kosterhavet og Ytre Hvaler" bindes nasjonalparkene sammen over grensen. Prosjektet startet i 2008 og ble avsluttet i 2012. Den økonomiske rammen er på 28 millioner kroner hvor EU/Interreg har bidratt med 11 millioner.

Les mer om Interreg og Sverige-Norge-programmene på : www.interreg-sverige-norge.com
Mer informasjon om Interreg Norge: www.interreg.no

Interreg-prosjektet Vår felles arv

Prosjektet bidrar til å sette økt fokus på samarbeidet rundt vår felles naturarv og å få en felles forståelse for det unike i nasjonalparkområdene. Dette interregprosjektet har et overgripende mål om å innlede et norsk-svensk samarbeid innen fire områder:

  • Felles, storstilt innvielse av parkene 09.09.09 
  • Felles informasjon og kunnskapsformidling
  • Felles strategier for forvaltning av områdene
  • Utvikling av bærekraftig turisme

Prosjektorganisering
Prosjektet er delt inn i 4 delprosjekt med en delprosjektleder fra hvert land. Disse arbeider ca 25% i prosjektet.

Overordnet prosjektleder: Charlotte Forsberg, arbeidssted hos Fylkesmannen i Østfold.

Delprosjekt 1: Felles innvielse 090909
Ansvarlig:
Sylvi Ofstad Samstag, Miljøverndepartementet
Linda Carlsson, Länstyrelsen Västra Götalands län

Delprosjekt 2: Felles informasjon
Ansvarlig:
Vibeke Weibell Eliassen, Fylkesmannen i Østfold
Anders Bergquist, Naturvårdsverket
Linda Carlsson, Länsstyrelsen Västra Götalands län

Delprosjekt 3: Felles strategier for forvaltning
Ansvarlig: 
Monika Olsen, Nasjonalparkforvalter Ytre Hvaler
Anita Tullrot, biträdande nationalparkschef Kosterhavet

Delprosjekt 4: Utvikling av bærekraftig turisme
Ansvarlig:
Bernt Erik Larsen, Hvaler kommune
Anders Tysklind, Nationalparkschef Kosterhavet

Økonomiansvarlige:
Anne Lene Eggesvik, Fylkesmannen i Østfold
Marie Pehrsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Publisert 05.01.2011 Sist endra 05.11.2014