Facebook| Twitter Skriv ut

Krafttak for kysttorsken

Du kan være med! Les vår nye brosjyre om kysttorsk - med brukerundersøkelse!

Ytre Oslofjord har store naturverdier som det er viktig å sikre for kommende generasjoner, herunder flere fiskebestander som er sterkt redusert de siste årene. Dette er bakgrunnen for prosjektet «Krafttak for kysttorsken» som ble startet opp i 2017.

Som en del av arbeidet med å finne frem til områder som egner seg som bevaringsområder, og deretter etablere bevaringsområder innenfor eller i tilknytning til Færder- og Ytre Hvaler nasjonalparker, gjennomfører vi en brukerundersøkelse for sjøområdene i Ytre Oslofjord, innenfor og i tilknytning til Færder- og Ytre Hvaler nasjonalparker. I denne undersøkelsen har du mulighet til å gi informasjon om hvordan du bruker sjøområdene i Ytre Oslofjord.

Informasjonen du gir vil ikke være offentlig tilgjengelig. Vi vil sammenstille besvarelsene og lage oversiktskart som viser hvordan ulike aktiviteter er fordelt i fjorden og sjøområdene.

Mer om Kysttorsk-prosjektet finner du her.

Publisert 24.09.2018 Sist endra 24.09.2018


Brukerundersøkelse for sjøområdene i Ytre Oslofjord

Brosjyre Krafttak for kysttorsk