Facebook| Twitter Skriv ut

Lyngbrenning på Huser, Asmaløy

Kystlyngheier er en naturtype som er sterkt trua og i ferd med å gå tapt fra norsk natur. Torsdag 22. mars ble derfor et område med lynghei i Ytre Hvaler nasjonalpark brent for å ta vare på denne trua naturtypen.

Brenningen gikk svært bra, og vi hadde helt topp forhold - godt med folk, passe vind og passe fuktighet, sier nasjonalparkforvalter Monika Olsen. Vi var ni stk som koste oss med brenning av lyng og einer ved Huserstøet på Asmaløy. Alarmsentralen var selvsagt varslet.

Lyngbrenning på Huser, Asmaløy i Ytre Hvaler nasjonalpark

Lyngbrenning på Huser, Asmaløy i Ytre Hvaler nasjonalpark

Foto: Gunnar Bjar / Fylkesmannen i Østfold

Noen steder sikret vi med å brenne branngater først. Deler av området var gjengrodd med einer som også ble brent. Landskapet kan se ganske dramatisk ut etter en slik brenning, men etter noen regnbyger vil det skyte grønne skudd av ulike urter, gras og lyng igjen. Svartbrente einere som står igjen skal ryddes vekk i etterkant.

Vi har brent ca. halve sletta med lyng, og satt av området nederst mot sjøen til senere. Dette området vil bli brent i to omganger – et felt neste år og et felt om to år. Det er viktig å ha ulik alder på foryngingen av lyngen, sier vegetasjonshistoriker Mons Kvamme fra Lyngheisenteret. Han holdt i høst kurs i lyngbrenning for nasjonalparkforvaltningen og andre skjøtselsinteresserte. Skjøtsel av lyngheier er en kunnskap som er i ferd med å forsvinne, derfor arrangerte Ytre Hvaler nasjonalpark kurs i lyngbrenning og praktisk skjøtselarbeid høsten 2011. Mons Kvamme legger vekt på at god hevd av lyngheiene gir bedre beite, sikrer biomangfoldet og hindrer gjengroing.

- Det hele ble feiret med kake, da en av deltakerne fylte 30 år den dagen og vi er i gang med brenning av lyng i nasjonalparken! avslutter Monika Olsen.

Bakgrunn
Det finnes en nasjonal handlingsplan for å ta vare på de viktigste områdene med kystlynghei langs kysten vår. Lyngheiene på Hvaler er spesielt valgt ut i denne handlingsplanen som ett av 23 områder. Det spesielle med lyngheiene på Hvaler er at de geografisk sett er en fortsettelse av de svenske lyngheiene, i motsetning til resten av lyngheiområdene i Norge som strekker seg langs kysten fra Kristiansand til Lofoten.

På Miljødirektoratets sider kan du finne flere artikler og rapporter om kystlynghei http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/?Type=16

Publisert 28.03.2012 Sist endra 18.11.2014