Facebook| Twitter Skriv ut

Miljødirektoratets miljøambassadører på naturveiledning i YHNP

Onsdag 19. august tok Miljødirektoratets miljøambassadører turen ut i Ytre Hvaler nasjonalpark for å bli med på naturveiledning med Statens naturoppsyn.

Miljøambassadørene utforsker verneverdiene i Ytre Hvaler nasjonalpark.

Miljøambassadørene utforsker verneverdiene i Ytre Hvaler nasjonalpark.

Foto: Marit Winther-Janson / Statens naturoppsyn

Som en del av Miljødirektoratets skoletilbud reiser miljøambassadørene landet rundt med foredraget Generasjon Grønn. Vært år rekrutteres nye unge og samfunnsengasjerte mennesker med kompetanse og interesse knyttet til klimaendringer. Oppstart på årets foredrag-turne ble igjen lagt til YHNP hvor årets kull fikk bo på Homlungen fyr, bli med på naturveiledning med SNO og samarbeide om å utvikle foredragene sine.

Naturveiledningsopplegget startet med båttur ut i nasjonalparken med Skjærgårdstjenesten. Under turen fikk Miljøambassadørene en innføring i verneverdiene i nasjonalparken og hvordan de er sårbare i forhold til klimaendringer. Fokus ble spesielt satt på påvirkningene av klimaendringer på viktige leveområder som kaldtvannskoraller og ålegrassenger.

Etter en runde rundt Tisler ble gruppen satt i land på Akerøya hvor de ble møtt av Bjørn Frostad fra Ornitologisk Forening. Bjørn engasjerte gruppen med beskrivelser av fuglelivet i nasjonalparken og registreringsarbeidet på Akerøya. Som en ekstra bonus kunne han også vise frem en skadet tjeld som han holdt på å rehabilitere.

Bjørn Frostad forteller om rehabiliteringsprosessen for en tjeld som har mistet en fot.

Bjørn Frostad forteller om rehabiliteringsprosessen for en tjeld som har mistet en fot.

Foto: Marit Winther-Janson / Statens naturoppsyn

Deretter gikk turen gjennom kulturlandskapet opp til toppen av Akerøya hvor gruppen fikk panorama utsikt over nasjonalparken. Temaet var klimatilpasningspotensialet til de forskjellige naturtypene i nasjonalparken samt sjøfugl som en spesielt utsatt gruppe.

Avslutningsvis skiftet temaet til interaktiv klima-kommunikasjon. Miljøambassadørene fikk prøve seg på Statens naturoppsyns ny-utviklete klima-lek. Leken demonstrerer verdien av verneområder i forbindelse med klimaendringer samtidig som den bygger tillitt og samarbeidsevner blant deltagerne. Både Miljødirektoratets miljøambassadører og naturveiledere jobber for å styrke kompetanse og engasjement for problemstillinger knyttet til klimaendringer. Turen ble dermed en gylden anledning til å utveksle ideer for å forbedre formidlings-aktiviteter.

Miljøambassadørene ble prøvekaniner på SNOs nye klima-lek.

Miljøambassadørene ble prøvekaniner på SNOs nye klima-lek.

Foto: Kristin Westby / Miljødirektoratet

Etter en vellykket oppstart i nasjonalparken er Miljøambassadørene nå klare for et nytt skoleår med foredrag. Besøk av miljøambassadørene kan bestilles på www.skolelab.no. For mer informasjon, ta kontakt med Kristin Westby (seniorrådgiver, Kommunikasjonsenheten, Miljødirektoratet).

En stor takk for turen til Skjærgårdstjenesten!

En stor takk for turen til Skjærgårdstjenesten!

Foto: Haakon Braathu Haaverstad / Statens naturoppsyn

Tekst: Marit Winther-Janson, Statens naturoppsyn

Publisert 19.08.2015