Facebook| Twitter Skriv ut

Mink-en fare for andre arter

Hvert år tar mink mye småfisk, amfibier, fugleegg og fugleunger rundt omkring i hele landet vårt. Tenk deg hvilken påvirkning dette har på den norske faunaen! Vi jobber for å begrense utbredelsen av mink for å ta vare på andre, mer sårbare arter.

Minken er en habil svømmer

Minken er en habil svømmer

Foto: Haakon B. Haaverstad / SNO

Mink er en fremmed art
Mink var opprinnelig ikke en del av økosystemet vårt her i Norge, den er en fremmed art som ble innført i fangenskap som pelsdyr på 1920-tallet. Etter bare få år var de første bestandene etablert utenfor fangenskap, og flerfoldige rømlinger har bidratt til å øke bestanden av mink. Mang en hekkeholme har blitt ødelagt på grunn minken. Det er derfor jakt på denne arten hele året.

Statens naturoppsyn kartlegger mink i Ytre Hvaler nasjonalpark
I dagene som har vært nå i februar, med fin sporsnø, kartlegger Statens naturoppsyn mink langs den ytre kystlinjen i nasjonalparken. Dataene bruker vi til å treffe best mulig med jakuttaket som gjennomføres til våren. Mange av de ytre øyene i nasjonalparken har en viktig funksjon som hekkeplasser på våren og sommeren, og vår ambisjon er at disse områdene skal være minkfrie. Minken er en habil svømmer, men når isen ligger er det spesielt lett for den å emigrere fra sine nåværende tilholdsområder på Hvalers hovedøyer.

Observert mink? Ta kontakt
Dersom du vet om områder i nasjonalparken eller tilstøtende områder med mye mink, er vi i SNO Hvaler interessert i den slags informasjon. Også om du driver jakt eller fangst i disse områdene er det interessant med en prat om det du ser og opplever. Ta gjerne kontakt på telefon 90 47 31 07 eller epost: haakon.haaverstad@miljodir.no.

Minkspor i Ytre Hvaler nasjonalpark

Minkspor i Ytre Hvaler nasjonalpark

Foto: Haakon B. Haaverstad / SNO

Publisert 13.02.2013 Sist endra 18.11.2014