Facebook| Twitter Skriv ut

Kontroll med mink

De ytre øyene i nasjonalparken har en viktig funksjon som hekkeplasser på våren og sommeren, og vår ambisjon er at disse områdene skal være minkfrie. 

Mange så kanskje Ut i naturen (NRK1) fra Smøla på tirsdag, om minkens påvirkning på fuglefaunaen, og hvordan SNO prøver å holde minken vekk fra de viktige hekkeområdene. Både øy-topografi og vegetasjon er noe annerledes i Ytre Hvaler, men minken er absolutt et uønsket element også her.

Hver vår, før hekketiden starter, kontrollerer SNO på oppdrag fra nasjonalparkstyret at det ikke finnes mink på Struten, Søster, Akerøya, Veslø, Tisler og Heia. Eventuelle mink tas ut.

På senvinteren og utover våren står det også feller ute på øyene. 


OBS: disse fellene har en ganske kraftig slagmekanisme inne i kassene. Ikke rør fellene eller åpne kassene, dette medfører fare!

minkfelle

Vi benytter samtidig anledningen til å takke dem som jakter mink i Østfolds skjærgård.

Ta kontakt dersom dere lurer på noe!

Publisert 20.03.2015 Sist endra 20.03.2015
av Marit.Winther-Janson@miljodir.no