Facebook| Twitter Skriv ut

Naturveiledning for 4. klasse på nasjonalparksenteret

Statens naturoppsyns nyansatte naturveileder i Ytre Hvaler nasjonalpark er i gang med naturveiledningsopplegg for skolebarn. På torsdag 4. desember fikk 4. klasse fra Floren skole i Hvaler kommune prøve ut et av de nye skoleoppleggene.

Elevene rydder opp etter oljeulykken

Elevene rydder opp etter oljeulykken

Foto: Marit Winther-Janson

Naturveiledningsopplegget «Oljesøl i en bøtte» går ut på å gi elevene innsikt i hvordan oljeforurensning kan påvirke naturen i nasjonalparken og hvor vanskelig det er å rydde opp når ulykken inntreffer.

Elevene fikk anledningen til å lære om naturen i nasjonalparken og prøve seg på å rense vann, sand og dyr for olje. Både lærere og elever engasjerte seg i både diskusjoner og aktiviteter.

Alle naturveiledningsoppleggene kan knyttes opp til kompetansemålene i lærerplanen. Ta kontakt med naturveileder Marit Winther-Janson for mer informasjon om naturveiledningsoppleggene.

Publisert 05.12.2014
av Marit.Winther-Janson@miljodir.no


Kontakt

Marit Winther-Janson Naturveileder, Statens naturoppsyn
Mob. 930 08 698
Tlf. 21 97 94 85