Facebook| Twitter Skriv ut

Naturveiledning for Halden videregående skole

Halden videregående skole, ledet av Marita Nøvik, tok turen til Ytre Hvaler nasjonalpark torsdag 7. mai for å bli med på naturveiledning med Statens naturoppsyn.

Halden vgs. kartlegger naturtyper i Døvika som er sårbare for oljeforurensning.

Halden vgs. kartlegger naturtyper i Døvika som er sårbare for oljeforurensning.

Foto: Brita Homleid Lohne / Statens naturoppsyn

Klassen fikk anledningen til å utforske nasjonalparken og lære om noen av utfordringene i området. Blant annet gikk det i diskusjoner om naturforvaltning, friluftsliv, fremmede arter, klimaendringer, marin forsøpling og skjøtsel av kulturlandskapet.

Elevene trosset vinden og spiste lunsj på svabergene ytterst på Sjursholmen med utsikt over hele nasjonalparken. Klassen lærte også å skille mellom forskjellige naturtyper og fikk prøve seg på å kartlegge noen av de sårbare områdene i nasjonalparken.

Skrevet av Marit Winther-Janson, Statens naturoppsyn

Publisert 07.05.2015
av marit.winther-janson@miljodir.no