Facebook| Twitter Skriv ut

Naturveiledning for Hurrød skole

Tirsdag 22. september fikk nasjonalparken besøk av 40 sjetteklassinger fra Hurrød skole. I samarbeid med INSPIRIA Science Center fikk de oppleve Statens naturoppsyns naturveiledningsopplegg «Livet i fjæra».

Opplegget setter fokus på strandkrabbens rolle i økosystemet og behovet for overvåkning av dyrebestander i nasjonalparken. Tross regnvær og høstlig temperatur hev elevene seg over oppgavene og tok utfordringen med å beregne strandkrabbe-bestanden blant rullesteinene på Storesand.

Hurrød skole utforsker livet i fjæra i Ytre Hvaler nasjonalpark.

Hurrød skole utforsker livet i fjæra i Ytre Hvaler nasjonalpark.

Foto: Marit Winther-Janson / Statens naturoppsyn

Skolegrupper og andre grupper med en interesse for å lære om verneverdiene og reglene i nasjonalparken inviteres til sende en forespørsel til Marit.Winther-Janson@miljodir.no for å bli med på naturveiledning. Ta kontakt i god tid da det er stor etterspørsel.

Tekst: Marit Winther-Janson, Statens naturoppsyn

Publisert 22.09.2015
av marit.winther-janson@miljodir.no


Kontakt

Marit Winther-Janson Naturveileder, Statens naturoppsyn
Mob. 930 08 698
Tlf. 21 97 94 85