Facebook| Twitter Skriv ut

Nei til isopor i havet!

Det er ingenting som flyter så lett og blåser så langt som isopor. Av 1 liter isopor blir det 50 000 små plastkuler. Isopor slås i filler i fjæra og millioner av bitte små plastkuler spres som fristende pellets for fugl og fisk. Dette må stoppes!

Skjærgårdstjenesten, Oslofjordens Friluftsråd og en rekke andre aktører som til daglig ser konsekvensene av  marin forsøpling, er alvorlig bekymret for hva enkelte produkter gjør med miljøet vårt. Isopor i maritime komponenter er et produkt som har en skummel virkning.

Én kubikkdesimeter – eller én liter – isopor består av ca. 50.000 plastkuler. I produkter til marin bruk som bøyer, pontonger o.l. pakkes plastmaterialet inn i skjøre skall av hardplast og betong. I mange tilfeller benyttes naken isopor som flyteelementer i bryggekonstruksjoner. Vi mener at dette må forbys! Myndighetene må sørge for utfasing og opphør av dette flytemiddelet, og produsenter må få krav om innovative løsninger med andre miljøvennlige materialer.

Publisert 25.02.2017
av Monika Olsen