Facebook| Twitter Skriv ut

Ny merkevare- og besøksstrategi for Norges nasjonalparker

Miljøvernmyndighetene lanserer en ny merkevare- og besøksstrategi for Norges nasjonalparker. Målet er at flere skal besøke nasjonalparkene.

En ny besøksstrategi for nasjonalparkene utvikles der vi sier: ”Velkommen inn. 

Kyststien viser vei for besøkende i Ytre Hvaler. Velkommen inn!

Kyststien viser vei for besøkende i Ytre Hvaler. Velkommen inn!

Foto: Haakon Braathu Haaverstad

En ny visuell profil og en ny helhetlig identitet – noe som skal gjøre nasjonalparkene mer gjenkjennelige og tilgjengelige og gi økt grunnlag for lokal verdiskaping. Den visuelle profilen er utviklet i samarbeid med Snøhetta Design. 

Ytre Hvaler nasjonalpark er en lett tilgjengelig nasjonalpark på land, men en stor del av nasjonalparken er under vann....

Ytre Hvaler nasjonalpark er en lett tilgjengelig nasjonalpark på land, men en stor del av nasjonalparken er under vann....

Foto: Monika Olsen

Publisert 13.04.2015 Sist endra 13.04.2015
av Monika Olsen