Facebook| Twitter Skriv ut

Nyoppdaget sjøørretbekk på Hvaler

Sjørretten trives godt i bekkene på Hvaler – og nå er det oppdaget en ny gytebekk for sjørret på Spjærøy.

Kart over Spjærbekken

Kart over Spjærbekken

Spjærbekken – som har utløp i Ytre Hvaler nasjonalpark – er en liten, men produktiv sjøørretbekk. Her har Fylkesmannen i Østfold påvist en tetthet på ca. 60 ørret per ett hundre kvadratmeter.

Gode nyheter


Dette er gode nyheter for alle som er glade i å fiske sjøørret. Hvalerøyene er nemlig regnet somet eldorado for sjørretfiskere, og bestanden i Hvalerområdet er heldigvis god. Men det krever overvåking og skjøtsel av bekkene slik at bestanden bevares.
 
Restriksjoner på fisket

For fiskere i området er det nødvendig å vite at det er noen restriksjoner på fiske av sjøørret:

  • garnfiske er forbudt 
  •  sjøørretbekkene og en sone på 100 meter ved utløpet av bekkene er fredet hele året
  • minstemål 35 cm

Gode tips fra Hvaler Jeger og Fiskeforening

Det er etter tips fra Hvaler Jeger og Fiskeforening at man har oppdaget de fleste av de nye sjørretbekkene på Hvaler.

Publisert 24.11.2011