Facebook| Twitter Skriv ut

Nytt nasjonalparkstyre er oppnevnt

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre har nå blitt reoppnevnt av Miljødirektoratet.

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre på befaring på Søndre Lauer

De to kommunene som har areal innenfor vernegrensa, og fylkeskommunen, har etter kommune- og fylkestingsvalget høsten 2015 innstilt nye representanter til nasjonalparkstyret. Nasjonalparkstyret har myndighet til å forvalte Ytre Hvaler nasjonalpark de neste fire åra.

I det konstituerende møtet den 1. april, skal styret velge sin leder og nestleder. Medlemmene er:

Rolle

     

 

Ordinært medlem

Varamedlem

Representerer

styremedlem

Eivind Normann Borge

Kim-Erik Ballovarre

Hvaler kommune

styremedlem

Mona Vauger

Anne Marit Skovly

Hvaler kommune

styremedlem

Kari Agerup

Atle Ottesen

Fredrikstad kommune

styremedlem

Bjørnar Laabak

Signe Victoria Gjelstad

Fredrikstad kommune

styremedlem

Vibeke Julsrud

Terje Moland

Østfold fylkeskommune

Publisert 15.03.2016 Sist endra 15.03.2016