Facebook| Twitter Skriv ut

Ryddekart marint søppel

Skjærgårdstjenesten på Hvaler står bak det nye ryddekartet for marint søppel. Kartet viser påslagssoner og påslagsområder for marint søppel i Ytre Hvaler nasjonalpark, basert på mange års erfaring med innsamling i ytre Hvaler. Årlig samles 6-9 tonn marint søppel i området.

Kartet viser også punkter for båt-anløp, sekkeplassering, parkering samt enkelte stier og veier som kan ta deg fram til ryddeområdet.

Zoom inn og se detaljer for ryddeområdet. Du kan skifte mellom flyfoto og vanlig kart for å få enda bedre oversikt.

Informasjonsbokser kommer fram når du klikker på områder og punkter.

Nb! Kartet er første utgave fra mars 2017 og vil senere bli utvidet til også å omfatte øvrige ryddeområder i hvaler kommune.

Meld gjerne inn forslag til forbedringer. Hvor marint søppel ender opp, er ingen eksakt vitenskap. Havstrømmene og framherskende vinder medfører varianter hvert år. Plast kan du også finne bak busk og sten på den høyeste topp! 

Det er viktig at man bruker eget skjønn og sjekker grundig når man er ute og rydder. Enkelte holmer er bare påført påslagssone i sjøkanten, mens det likevel er nødvendig å gå over hele holmen!

Er du i skjærgården kan sekker og andre større gjenstander gjerne plasseres ved avfalls- og toalettboder i uthavnene, men ikke ute på bryggene med dypoppsamlere i Tordenskjoldbukta og Fredagshølet – og ikke ved kommunale containere på land.

VIKTIG: Ta kontakt før du rydder! Vi vet hvor folk allerede har ryddet, og kan hjelpe deg! – vi ber også om en liten melding etter at sjauen er gjort, sånn at vi får hentet søpla litt kvikt!

Ryddekart for marint søppel Ytre Hvaler nasjonalpark

 

eibo@hvaler.kommune.no    Tlf. dagtid (07-14.30) 948 85 952  ellers 918 40 539

Publisert 13.03.2017
av Monika Olsen