Facebook| Twitter Skriv ut

Øyekorallformering

I januar-februar formerer øyekorallene i Ytre Hvaler seg. Egg som de slipper ut i vannet befruktes og gjennomgår ulike utviklingsstadier. 

Dette følger Susanna Strömberg akkurat nå i termokonstantrom på Lovénsenteret, Tjärnö. Resultatene skal inngå i hennes doktoravhandling senere i år. Undersøkelsene er koblet til korallrevet ved Tisler i Ytre Hvaler.

Les mer på Sven Lovénsenteret for marine vitenskaper sin hjemmeside!

Øyekorallpolypper Foto: Susanne Strömberg

Øyekorallpolypper Foto: Susanne Strömberg

I Ytre Hvaler er det store forekomster av øyekorall (Lophelia pertusa), og den har betydning for hele områdets biologiske mangfold. Tre store områder med levende koraller er kjent i Ytre Hvaler nasjonalpark: rundt Søsterøyene, ved Fjellknausene og nord for Tisler. Her er det minst 15 levende rev av varierende størrelse. Korallrevet nord for Tisler er et av verdens største innenskjærs kaldtvannsrev. Det er over 1 200 meter langt, 200 meter bredt og har et dybdeområde på 70-160 meter. 

Publisert 23.02.2015
av Monika Olsen