Facebook| Twitter Skriv ut

Rødsmyra skole besøker nasjonalparken

Ledet av Hilde Andreassen tok 4. klasse fra Rødsmyra skole turen til Ytre Hvaler nasjonalpark tirsdag 26. mai for å bli med på naturveiledning med Statens naturoppsyn.

En guidet natursti gjennom det varierte landskapet langs kysten i nasjonalparken sto først på programmet. Deretter fikk elevene anledningen til å lære observasjonsteknikker med kikkert og øve seg på å beskrive sjøfugl-adferd.

4. klasse ved Rødsmyra skole utforsker sjøfugl i nasjonalparken.

4. klasse ved Rødsmyra skole utforsker sjøfugl i nasjonalparken.

Foto: Tord Mortensen / Statens naturoppsyn

Etter lunsj skiftet fokus til utfordringene sjøfugl står ovenfor i forhold til marin forsøpling. Elevene var ivrige til å plukke søppel fra stranden og tok med søppelet tilbake til skolen for å lage sitt eget kunstprosjekt.

Klassen lærte også om marin forsøpling og gjorde en innsats for å redusere problemet.

Klassen lærte også om marin forsøpling og gjorde en innsats for å redusere problemet.

Foto: Tord Mortensen / Statens naturoppsyn

Rødsmyra skole holder til på Kråkerøy, i nærmiljøet til nasjonalparken. Som så kan mange av elevene og lærerne regnes som brukere av nasjonalparken og tydeligvis også fantastiske ambassadører for å passe ekstra godt på naturen i nasjonalparken.

I samarbeid med Statens naturoppsyn, sto INSPIRIA science center for organiseringen av turen.

Skrevet av Marit Winther-Janson, Statens naturoppsyn

Publisert 26.05.2015
av marit.winther-janson@miljodir.no