Facebook| Twitter Skriv ut

Skole storfornøyd med oppslagverk om det marine livet

Boka Livet under vann – som er et av flere produkter laget i interregprosjektet Vår felles arv Kosterhavet/Ytre Hvaler nasjonalparker – ble godt mottatt ved Vestbygda ungdomsskole i Fredrikstad.

Naturfaglærer Knut Engseth ved den nye ungdomsskolen Vestbygda vil få god bruk for boka Livet under vann i undervisningen.

Naturfaglærer Knut Engseth ved den nye ungdomsskolen Vestbygda vil få god bruk for boka Livet under vann i undervisningen.

Foto: Charlotte Forsberg

Naturfaglærer Knut Engseth ved den nye ungdomsskolen i Fredrikstad, Vestbygda, er entusiastisk over gode oppslagsverk om det marine livet i Ytre Hvaler nasjonalpark. Alle ungdomsskolene i Fredrikstad og Hvaler har fått tilsendt eksemplarer av boka Livet under vann  - et av  mange produkter som er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Kosterhavet og Ytre Hvaler nasjonalparker.

Vestbygda ungdomsskole ligger nær kysten og livet i fjæra er tema på de ulike trinnene. Livet under vann gir lett tilgjengelig informasjon om det som rører seg på de ulike dyp. Dette vil læreren ta i bruk sammen med elevene. Engseth har også søkt midler fra den Naturlige skolesekkken, og 9. trinn skal ha et prosjekt med fjerning av den svartelista arten Rosa rugosa på en strand. Her blir det mulighet for kartlegging av arter rundt disse vekstene før og etter fjerning av den uønskede arten. Læreren vil også dra inn opprettelsen av Ytre Hvaler nasjonalpark i RLE-faget hvor etikk og Arne Ness’ økosofi står på timeplanen.

Statens naturoppsyn Hvaler – med egen naturveileder
Statens naturoppsyn (SNO) har et lokalkontor på Hvaler, nærmere bestemt i Skjærgårdens hus på Skjærhalden. Her finner du naturveilder Grethe Hillersøy – hun jobber med naturveiledning tilknyttet Ytre Hvaler nasjonalpark med hele Østfold som nedslagsfelt. Hennes kontaktinfo finner du her: http://www.naturoppsyn.no/hvaler/

Et prosjektet avsluttet, men samarbeidet lever videre
Samarbeidsprosjektet mellom Kosterhavet og Ytre Hvaler nasjonalparker i interregregi er avsluttet, men samarbeidet mellom de to nasjonalparkene lever videre på mange områder. Forvaltningen i begge nasjonalparkene viderefører i fellesskap mye av det som ble gjort i samarbeidsprosjektet – på områder som felles strategier for forvaltning, informasjon og arrangementer, og som bærekraftig turistmål.

Publisert 22.11.2012