Facebook| Twitter Skriv ut

Statens Havarikommisjon om Godafoss-ulykken: Feillastet og dårlig kommunikasjon

Havarikommisjonen sier i en foreløpig rapport at Godafoss var feillastet. Det var i tillegg dårlig kommunikasjon mellom besetningen på broen og losen. Havarikommisjonen sier også at hensynet til at leden gikk gjennom en nasjonalpark ikke var godt nok ivaretatt.

Containerskipet  Godafoss på grunn ved Kvernskjær i Ytre Hvaler

Containerskipet Godafoss på grunn ved Kvernskjær i Ytre Hvaler

Foto: Statens naturoppsyn

Torsdag 17. februar 2011 gikk containerskipet Godafoss på grunn på Kvernskjær i Ytre Hvaler nasjonalpark. Havarikommisjonen har gjort flere undersøkelser som nå foreligger i en foreløpig rapport:

Fra Havarikommisjonens rapport:
Undersøkelsen påpeker svakheter i brosamarbeidet i forbindelse med både planlegging og gjennomføring av seilasen. Det var utilstrekkelig kommunikasjon og samhandling mellom skipets brobesetning og losen før og under seilasen. Spesielt gjaldt det i forbindelse med at losen kvittet og kapteinen overtok navigasjonen. Vakthavende brooffiser fulgte losen ned til losleideren da fartøyet fortsatt var i Løperen. Kapteinen ble dermed alene igjen på broa. Dette var i mørke og i et trangt farvann der stor oppmerksomhet og flere ressurser for navigeringen var påkrevd. Godafoss var lastet slik at sikten fra broa ikke tilfredsstilte myndighetskravene. Kapteinen oppfattet feilaktig hvordan seilasen skulle foregå videre ut Løperen. Kapteinens avgjørelser og virkelighetsoppfatning forble ukorrigerte og førte til at Godafoss gikk på grunn ved Kvernskjær lykt kl.1952 i 14 knops fart med akutt oljeforurensning som resultat.

Hensynet til nasjonalparken ikke ivaretatt

Undersøkelsene har vist at brorparten av losene gikk fra borde tidligere enn losbordingspunktet ved Vidgrunnen. Om dette skriver Havarikommisjonen blant annet:

Ved utarbeidelse av prosedyren ble det ikke tydeliggjort barrierer for å forhindre skade på menneskeliv, fartøy eller miljø. Det forhold at leden gikk gjennom en nyopprettet nasjonalpark virker å ha vært fraværende i utarbeidelsen samtidig som erfaringer fra Kystverkets egne avviksmeldinger kunne vært benyttet bedre.

Publisert 29.02.2012