Facebook| Twitter Skriv ut

Stefan Edman: Bruk og bevaring hånd i hånd

Under et foredrag med tema bærekraftig utvikling og bærekraftig destinasjon går den svenske biologen og Kosterhavs-entusiasten Stefan Edman i bresjen for at bruk og bevaring må gå hånd i hånd.

Nærmere 30 tilhørere hørte Stefan Edman reflektere rundt temaet 25. august i solfyllte omgivelser på Eknäs, Koster. Tilhørerne var invitert av Interreg Sverige-Norge programmets sekreteriat.

Bærekraftig utvikling – hva er det?

Edman snakker her om en treenighet:

  • Den økologiske dimensjonen – det må være økologisk holdbart
  • Den sosiale dimensjonen – et godt liv for alle
  • Den økonomiske dimensjonen – markedet må velge miljøvennlige løsninger

Lederskap er nøkkelen

Edman mener at forskningen, næringslivet og politikken – også kalt Triple Helix – må ha en felles strategi for bærekraftig utvikling. Det er nødvendig med tydelig politisk lederskap for å stimulere markedet til å velge miljøvennlige, grønne løsninger. Først når det er kostnadseffektivt for markedet å velge det grønne mener Edman vi vil se endringer og få en bærekraftig utvikling.

Brukspark og lokal forankring

Det ligger et stort potensial for det lokale næringslivet i nasjonalparkene. Besøkende vil i økende grad komme hit for å oppleve roen og den urørte naturen. En natur som er tilgjengelig for alle.

Edman løfter frem det lokale engasjementet og besøksnæringen i forbindelse med nasjonalparkene i Kosterhavet og på Ytre Hvaler – her mener han det ligger gode og bærekraftige løsninger for bruken og bevaringen av disse unike områdene.

---

Stefan Edman er biolog, forfatter og skribent. Han er en aktiv debattant i svenske aviser og har blant annet skrevet bokenKosterhavet. Sveriges förste nationalpark under ytan som kom i forbindelse med åpningen av Kosterhavet nationalpark og Ytre Hvaler nasjonalpark. Han er hedersdoktor ved Chalmers og har fått mange utmerkelser for sitt arbeid.

Se også Stefan Edmans hjemmeside www.stefanedman.se

Publisert 26.08.2010