Facebook| Twitter Skriv ut

Stor redningsøvelse i Ytre Oslofjord

Redningsøvelsen SkagEx11 gjennomføres 7. og 8. september. Øvelsen har til hensikt å øve samfunnets evne og kapasitet til å håndtere store skipsulykker på tvers av landegrenser, og med nærhet til norsk og svensk skjærgård. Hvaler vil bli berørt av øvelsen.

Bakgrunn
Langs kysten av Skagerrak, både i Norge, Sverige og Danmark, finnes tett befolkede områder. Samtidig er turisme og rekreasjon viktig for svært mange. Skipstrafikken, som består av alt fra småbåter, fiskebåter, passasjerferger og større cargoskip er tett. Potensialet for en større ulykke er dermed stort.

Hele dette området er også særdeles sårbart med henblikk på dyre- og plantelivet, samt rekreasjonsmuligheter for en stor del av befolkningen i dette området.

Scandinavian Star, Estonia, Full City og nå senest Godafoss står som tydelige eksempler på relevansen i å øve et slikt scenario.

Mer om øvelsen
Utgangspunktet vil være en hendelse som krever innsats til sjøs, på land og i strandsonen, så vel som på strategisk nivå. Den vil også øve mottaksapparatet på land og håndtering av akutt forurensing. Øvelsen skal se på fasene under og etter en hendelse.

Øvelsen vil ha følgende hovedfokusområder:

  • Alarmex
  • Strategisk krisehåndtering
  • Brann i større fartøy
  • Søk og redning (SAR)
  • Håndtering av skadde og døde, herunder repatriering
  • Akutt oljeforurensning

Åpent møte på Hvaler
Hvalersamfunnet blir berørt av øvelsen og Hvaler kommune holder et åpent informasjonsmøte mandag 5. september kl. 19.00 i rådhuset på Skjærhalden. Se www.hvaler.kommune.no for mer informasjon.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Det er Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB) som planlegger og organiserer øvelsen. mer informasjon og detaljer rundt selve øvelsen finner du på www.dsb.no/skagex-11

----
(informasjon hentet fra http://www.dsb.no/SkagEx-11/)

Publisert 29.08.2011