Facebook| Twitter Skriv ut

Storaksjon mot ulovligheter i YHNP

Onsdag 1. juli stilte Politiet, Fiskeridirektoratet, Statens naturoppsyn, Skjærgårdstjenesten og Kystvakten mannsterke for å bidra til en samordnet aksjon mot ulovlige aktiviteter i og rundt nasjonalparken.

Ulovlig fangst og fiske, bål, løse hunder, forstyrrelser i ferdselsforbud-sonene, bygge-aktivitet, respekt for fem-knops-sonene, vannscootere og motorferdsel på land er bare noen av utfordringene i nasjonalparken. For eksempel var omtrent 25% av kontrollerte fiskeredskaper enten satt ut for grunt, manglet tilstrekkelige fluktåpninger eller merking. I snakk med brukere i nasjonalparken er det tydelig at det er både manglende kunnskap om og forståelse for regelverket som ligger til grunn.

I nasjonalparken oppfordres alle til å nyte det enkle friluftsliv. Likevel er nasjonalparkens fremtid avhengig av at alle tar ansvar for sin egen adferd i naturen. Enten man bare skal steke en pølse, hunden bare skal skylle av seg sanden eller man bare skal fiske et par krabber til middagen, så må man tenke gjennom hvordan naturen kan påvirkes. Et godt utgangspunkt for hensynsfull adferd er å følge de gjeldene reglene i området. Husk at du har selv ansvar for å sette deg inn i disse reglene før du begir deg ut på tur. 

Skrevet av: Marit Winther-Janson, Statens naturoppsyn

Publisert 02.07.2015
av marit.winther-janson@miljodir.no