Facebook| Twitter Skriv ut

Torp skole besøker nasjonalparken

Tirsdag 9. juni ble 7. klasse fra Torp skole med som prøvekaniner på det nye naturveiledningsopplegget til Statens naturoppsyn, Livet i fjæra.

Opplegget setter fokus på overvåkning av dyrebestander i nasjonalparken. Elevene ble utfordret til å prøve seg på å beregne hvor stor strandkrabbe-bestanden blant rullesteinene på Storesand var.

Først fikk de en innføring i fangst og gjenfangst metoden. Deretter var det intensiv krabbefangst, merking og undervisning om krabbe-biologi.

Selv de som aldri hadde prøvd å fiske krabber før og de som var redde for å ta på krabber hev seg på oppgaven med stor entusiasme.

7. klasse ved Torp skole prøver seg på fangst og gjenfangst metoden for å beregne krabbe bestanden i nasjonalparken.

7. klasse ved Torp skole prøver seg på fangst og gjenfangst metoden for å beregne krabbe bestanden i nasjonalparken.

Foto: Marit Winther-Janson / Statens naturoppsyn

I samarbeid med Statens naturoppsyn, sto INSPIRIA science center for organiseringen av turen.

Skrevet av Marit Winther-Janson, Statens naturoppsyn

Publisert 09.06.2015
av marit.winther-janson@miljodir.no